CY-IP1201F IP音箱


1、 一体化壁挂式设计,木质箱体,精致美观,工艺考究,尽显高档气质;

2、内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元;

3、具有1路音频线路输入接口;


1、 一体化壁挂式设计,木质箱体,精致美观,工艺考究,尽显高档气质;

2、内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元;

3、具有1路音频线路输入接口;

4、技术参数:

谐波失真:≤1%,  

信噪比:>70db,             

环境温度:5℃-40℃,  

环境湿度:20%-80%相对湿度,无结露,      • 规格参数

4、技术参数:

谐波失真:≤1%,  

信噪比:>70db,             

环境温度:5℃-40℃,  

环境湿度:20%-80%相对湿度,无结露,