CY-6216 受控型16路编程分区

产品特点:                                                                                                                                    

1.标准2U工控机柜式设计,高档铝合金面板,人性化的工艺设计,尽显硬朗高档气质;                                                                   

2.微电脑控制,纯485协议数字控制系统,稳定性更高,连机更简单;                                                                                                                                                                                                                                    3.断电自动记忆;                                                                                                                              

4.带1路短路输入口,方便连接其他设备开启紧急广播状态;                                                                                         

5.设有地址码,可多台并机工作,精准强切指定区域紧急广播;                                                                                     

6.4路背景音乐输入,4路紧急信号输入,16路功率输出,每一路分区都可以手动控制实现关闭、开启背景音乐或紧急广播,状态有指示灯显示;                     

7.面板设有快捷键:全开全关,背景音乐切换键,紧急音乐切换键,每路独立控制键。


指导价: 2635¥


产品特点:                                                                                                                                  

1.标准2U工控机柜式设计,高档铝合金面板,人性化的工艺设计,尽显硬朗高档气质;

2.微电脑控制,纯485协议数字控制系统,稳定性更高,连机更简单;

3.断电自动记忆;

4.1路短路输入口,方便连接其他设备开启紧急广播状态;

5.设有地址码,可多台并机工作,精准强切指定区域紧急广播;

6.4路背景音乐输入,4路紧急信号输入,16路功率输出,每一路分区都可以手动控制实现关闭、开启背景音乐或紧急广播,状态有指示灯显示;

7. 面板设有快捷键:全开全关,背景音乐切换键,紧急音乐切换键,每路独立控制键。

指导价

CY-6216:¥2635元

  • 规格参数